درخواست مشاوره تلفنی


نام مشاوره : رضا بنایی

هزینه هر ساعت مشاوره : 20000000 ریال

معرفی کوتاه: کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی ، سوابق اداری در زمینه ارزیابی در گمرک ، عضو هیئت رئیسه گمرک ایران


اگر قبلاً در این سایت ثبت نام کرده اید لطفاً وارد کاربری خود شوید و در غیر این صورت فرم زیر را تکمیل کنید تا عضوی از سایت ما شوید

ثبت نام