حسن ثاقب

سوابق كاري و افتخارت

الف -سوابق كاري

 1. مدیرگروه پژوهشی بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از شهریور1397 تاکنون
 2. نماینده موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران از سال 1397
 3. مدرس مرکز آموزش بازرگانی-پایش بازارهای صادراتی و وارداتی از سال 1397
 4. استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از سال 1390
 5. مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 96-1395

و...

ب- افتخارات

 1. كسب عنوان پژوهشگر برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت، آذرماه 1390
 2.  كسب عنوان پژوهشگر رتبه اول وزارت بازرگاني در جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر كشور وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، سال 1385، دريافت لوح تقدير و جايزه نقدي (از وزير علوم، تحقيقات و فن آوري)؛
 3. كسب عنوان پژوهشگر نمونه سازماني، وزارت بازرگاني(موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني) و دريافت لوح تقدير و جوايز نقدي در سال 1386؛

و...

سوابق تحقيقاتي و مطالعاتي

 1. طرح هاي تحقيقاتي
 1. مجری طرح« شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، مجری مشترک با سرکارخانم پریسا یعقوبی، در دست انجام
 2. مجری طرح «تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور»  موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، سایر مجریان: حسن ولی بیگی، زورار پرمه، بهار1399
 3. مدیر پروژه« اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های تولیدی ایران بر اساس رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول » موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، مجری: امید رنجبر، 1399

و...

كتب چاپ شده

 1. ثاقب، حسن. رنجبر، امید (1398). «کاربرد تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی در متنوع سازی صادرات. موسسه مطالعات  و پژوهشهاي بازرگاني
 2. ثاقب، حسن (1392). « امكان سنجي انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد بين ايران و شركاي تجاري(مطالعه موردي اندونزي)». موسسه مطالعات  و پژوهشهاي بازرگاني
 3. ثاقب، حسن (1391). « ارزيابي عملكرد ترتيبات تجاري دوجانبه (مطالعه موردي پاكستان)». موسسه مطالعات  و پژوهشهاي بازرگاني

​​​​​​​و...

مقالات چاپ شده علمي و پژوهشي

 1. حسن ثاقب، شناسایی زمینه‌‌های متنوع‌سازی صادرات محصولات صنعتی با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول (مطالعه موردی صنایع شیمیایی)، فصلنامه پژوهشهای اقتصاد صنعتی. دوره 4، شماره 12، تابستان 1399
 2. امید رنجبر، حسن ثاقب و صادق ضیائی بیگدلی. «تحليل پويايي صادرات غيرنفتي ايران: نتايج جديد با کمک نظريه پيچيدگي اقتصادي» تحقیقات اقتصادی، دوره57 شماره1، بهار1398.

ناصر الهی، فرهاد خداداد کاشی، حسن حیدری و حسن ثاقب. «تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک».پژوهشنامه بازرگانی، دوره 21، شماره 84 - شماره پیاپی 84 پاییز 1396صفحه 205-228 ، نویسنده مسئول: حسن ثاقب، مقاله مستخرج از رساله دکتری.

و...

مقالات  چاپ شده علمي و ترويجي و مروري

 1. میترا رحمانی و حسن ثاقب، «تبعات موافقت نامه تجارت آزاد دو سویه اقیانوس اطلس بر صادرات ایران به اتحادیه اروپا» بررسی‌های بازرگانی، مهر و آبان 1394 - شماره 73 علمی-ترویجی صفحه:20 تا 32

حسن ثاقب، مليحه صادقي. «ارزيابي سطح حمايت هاي تعرفه‌اي ايران در موافقت نامه‌هاي دو و چندجانبه(مطالعه مورد D8. بررسيهاي بازرگاني ،دوماهنامه اقتصادي و بازرگاني، دوره جديد، سال دهم، شماره57، بهمن و اسفند1391

و...

چاپ یاداشت ودیدگاه در روزنامه‌ها

 1. رشد صادرات غیرنفتی با حفظ کالاها در بازار صادراتی، روزنامه تعادل، 19/10/95
 2. تحلیلی از آمار واقعی واردات ایران از چین، روزنامه تعادل،1393
 3. لزوم توجه به ماندگاري صادرات كشور در بازارهاي جهاني، روزنامه ايران، شماره 5313  13/12/91 صفحه 5 (ايران اقتصادي)
 4. همگرايي اقتصادي و تجاري کشورهاي اسلامي، روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 2225 ، 20/8/89، صفحه 5 (بازرگاني)
 5. لزوم حمايت از كنسرسيوم‌هاي صادراتي، روزنامه تهران امروز | شماره 799 | اقتصادی | صفحه7
 6. جايگزيني ساير شركاي تجاري ايران به‌جاي امارات، روزنامه تهران امروز | شماره 672 | اقتصادی | صفحه9

و...

ساير فعاليتها

 1. اظهارنظر در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه تجارت ( بیش از 300 مورد)
 2. داوري مقالات علمي و پژوهشی برای مجلات پژوهشنامه بازرگاني و تحقیقات اقتصادی دانشگاه مفید داراي درجه علمي و پژوهشي(بيش از 50 مقاله)
 3. داوري مقالات مختلف از نشريه بررسي‌هاي بازرگاني داراي  درجه علمي و ترويجي(بيش از 50 مقاله)
 4. داوری  و نظارت در طرح های پژوهشی مختلف (بیش از 30 مورد)

و....