رضا بنایی

(سوابق تا قبل از سال 1387):

سوابق اداری :

در زمینه ارزیابی در گمرک،کارشناسی مسائل گمرکی

سوابق مدیریتی:

در اداره کل ارزش گمرک ایران (معاون)

عضو هیئت رئیسه گمرک ایران

معاون امور گمرکی گمرک ایران

رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

مشاور گمرک ایران

مشاور معاونت امور بین الملل وزارت بازرگانی

مشاور معاونت بازرگانی وزارت بازرگانی

تالیفات:

حدود 30 عنوان کتاب در امور گمرکی و بازرگانی 

کتاب پنج جلدی تفسیر کاربردی مقررات صادرات و واردات