منوط شدن ثبت سفارش برخی اقلام به اخذ شناسه

طبقه بندی: مرجع صادر کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶شماره: 60/164601

 
فایل ضمیمه
 ابلایغه 31 استان در خصوص شناسه.zip