بخشنامه واردات دستگاه ماینر برای بازرگانان با قرارداد واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی 35 درصد

طبقه بندی: مرجع صادر کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴شماره: 60/138788

 
فایل ضمیمه

 واردات رمزارز نگار با پیشرفت فیزیکی 35درصد.jpeg