انتخاب نحوه ارتباط با مشاور انتخاب شده (رضا پاکدامن حقیقی )

مشاوره تلفنی

با انتخاب اين‌ گزينه می‌تونيد به‌صورت تلفنی از متخصص مورد نظرتون، مشاوره بگيريد.

هزینه ساعتی : 3000000 ریال

چت

با انتخاب اين‌ گزينه می‌تونيد در قالب گفتگوی نوشتاری «چت آنلاین» از متخصص مورد نظرتون، مشاوره بگيريد.

هزینه ساعتی : 6000000 ریال

حضوری

با انتخاب اين‌ گزينه می‌تونيد یک قرار ملاقات با مشاور داشته باشید .

هزینه : 6000000 ریال