تعرفه خدمات

پایه

 
ریال5,000,000
 • امکان جستجو جداول و تعرفه ها بر اساس شماره فصل ، شماره تعرفه ، نام کالا به فارسی و انگلیسی سال 1402
 • دو کاربر
 • 365 روزه
 •  
پر فروش

اقتصادی

 
ریال10,000,000
 • امکان جستجو جداول و تعرفه ها بر اساس شماره فصل ، شماره تعرفه ، نام کالا به فارسی و انگلیسی از سال 1388 تا 1402
 • دو کاربر
 • 365 روزه
 •  

حرفه ای

 
ریال20,000,000
 • امکان جستجو جداول و تعرفه ها بر اساس شماره فصل ، شماره تعرفه ، نام کالا به فارسی و انگلیسی از سال 1388 تا 1402
 • یک کاربر
 • 365 روزه
 • فایل PDF متن کتاب از سال 1388 تا 1398