انتخاب نحوه ارتباط با مشاور انتخاب شده (مسعود كمالي اردكاني)

مشاوره تلفنی

با انتخاب اين‌ گزينه می‌تونيد به‌صورت تلفنی از متخصص مورد نظرتون، مشاوره بگيريد.

هزینه ساعتی : 500000 ریال

چت

با انتخاب اين‌ گزينه می‌تونيد در قالب گفتگوی نوشتاری «چت آنلاین» از متخصص مورد نظرتون، مشاوره بگيريد.

هزینه ساعتی : 800000 ریال

حضوری

با انتخاب اين‌ گزينه می‌تونيد یک قرار ملاقات با مشاور داشته باشید .

هزینه : 1000000 ریال