علیرضا راشدی اشرفی

تدریس در: مرکز اموزش بازرگانی

، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف،

موسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،

دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان مدیریت صنعتی،

مرکز اموزش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

- تالیف و ترجمه کتاب:

مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی،

حقوق تجارت کاربردی،

169 مسئله بازرگانی و گمرکی

، 300 مسئله بازرگانی

، تست های طبقه بندی شده امور بازرگانی و گمرکی،

خودآموز گمرکی و ترخیص کالا